Polityka prywatności w STUDIO ELWIRA

Polityka prywatności w STUDIO ELWIRA

Celem niniejszej polityki jest przedstawienie rzetelnych informacji na temat polityki ochrony danych osobowych  jaka jest stosowana w STUDIO ELWIRA Elwira Płaczkiewicz.

Zasady polityki mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu  ochrony danych osobowych jakie Państwo przekazaliście w czasie kontaktu z nami.

STUDIO ELWIRA Elwira Płaczkiewicz z siedzibą w Warszawie ul. Szara 14 (dalej STUDIO ELWIRA) będzie Administratorem Danych Osobowych i będzie je przetwarzał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie Państwa danych będzie realizowane przez STUDIO ELWIRA i wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług. Cele przetwarzania: obsługa transakcji sprzedaży, prowadzenie działań promocyjnych. STUDIO ELWIRA będzie odpowiedzialna za Państwa dane przetwarzane zgodnie z celami  jakie są podstawą naszej współpracy.

Deklarujemy, że dane Państwa nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.

Uzyskane od państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania Państwa.

W wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez STUDIO ELWIRA proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@upominkipremimum.com.pl .

Dane osobowe: to wszystkie informacje jakie identyfikują lub mogą pomóc w zidentyfikowaniu osoby fizycznej.

Dane osobowe jakie będziemy od Państwa pozyskiwać to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, identyfikator komunikatora, adres IP.

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa w czasie korespondencji, rozmów telefonicznych, przy składaniu zamówień na wykonanie usług. Podanie przez klienta danych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży z firmą STUDIO ELWIRA. Przetwarzamy je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług. Państwa dane przechowujemy w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy.  Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością firmy STUDIO ELWIRA oraz w celu realizacji zamówień.

 

Przekazane przez Państwa dane są niezbędne do:

 • przekazania informacji o jakie Państwo się do nas zwrócili,
 • zawarcia umowy,

Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umów jakie nas wiążą.

Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zgłoszenia roszczeń przez każdą ze stron umowy.

Państwa dane będą archiwizowane przez czas określony wymaganiami prawa.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO) mają Państwo jako osoby, których dane dotyczą prawo do:

 • Dostępu do swoich danych- deklarujemy Państwu dostęp do Państwa danych
 • Sprostowania swoich danych – proszę nas poinformować o zmianach, a my je niezwłocznie naniesiemy w naszych systemach komputerowych zgodnie z art. 15 RODO
 • Usunięcia danych –  na Państwa pisemny wniosek dane Państwa zostaną usunięte i nie będą przetwarzane w celach innych niż wymagana prawem zgodnie z art. 17 RODO
 • Ograniczenia ich przetwarzania – na pisemny Państwa wniosek z uwzględnieniem art. 18 RODO
 • Wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na Państwa pisemny wniosek z uwzględnieniem art. 21 RODO
 • Przenoszenia swoich danych na Państwa pisemny wniosek z uwzględnieniem art. 20 RODO.

W związku z wyrażeniem zgodny na przedstawianie informacji marketingowych będą mogli Państwo taką zgodę wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Wszystkie powyższe prawa zrealizują Państwo kierując korespondencje odnośnie swoich praw na adres biuro@upominkipremimum.com.pl .

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez STUDIO ELWIRA do organu nadzorczego.

STUDIO ELWIRA jako Administrator Państwa danych będzie stosował środki  techniczne, organizacyjne i prawne pozwalające na ich bezpieczne przetwarzanie. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały:

 • osoby zatrudnione w STUDIO ELWIRA, które zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i uzyskały dostęp do ich przetwarzania
 • podmioty przetwarzające w zakresie niezbędnym do zapewnienia spójności i rzetelności danych, będą to firmy świadczące usługi wsparcia technicznego dla systemów, w których są przetwarzane państwa dane osobowe.
 • kancelarie prawne i firmy windykacyjne, które mogą mieć dostęp do Państwa danych w przypadku dochodzenia przez STUDIO ELWIRA swoich roszczeń
 • organy administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa.

 

Nasi Partnerzy